钉扣机 tiếng trung là gì?

Rate this post

钉扣机 tiếng trung là gì?

钉扣机 tiếng trung có nghĩa là máy đính nút (dīng kòu jī )

钉扣机 tiếng trung có nghĩa là máy đính nút (dīng kòu jī ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành May mặc.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực May mặc.

máy đính nút (dīng kòu jī ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 钉扣机 .

Ý nghĩa – Giải thích

钉扣机 tiếng trung nghĩa là máy đính nút (dīng kòu jī ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành May mặc..

Đây là cách dùng 钉扣机 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ May mặc 钉扣机 tiếng trung là gì? (hay giải thích máy đính nút (dīng kòu jī ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành May mặc. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 钉扣机 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 钉扣机 tiếng trung / máy đính nút (dīng kòu jī ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành May mặc.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 钉扣机 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 钉扣机 tiếng trung là gì?.

Read More:   电缆沟 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
Back to top button