逆向 là gì?

Rate this post

逆向 là gì?

逆向 có nghĩa là (nì xiàng ) ngược hướng

逆向 có nghĩa là (nì xiàng ) ngược hướng.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

(nì xiàng ) ngược hướng Tiếng Trung là gì?

ngược hướng Tiếng Trung có nghĩa là 逆向.

Ý nghĩa – Giải thích

逆向 nghĩa là (nì xiàng ) ngược hướng.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp..

Đây là cách dùng 逆向. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại 逆向 là gì? (hay giải thích (nì xiàng ) ngược hướng.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 逆向 là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 逆向 / (nì xiàng ) ngược hướng.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 逆向 là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 逆向 là gì? .

Read More:   Emulsified painting
Check Also
Close
Back to top button