追加预算 tiếng trung là gì?

Rate this post

追加预算 tiếng trung là gì?

追加预算 tiếng trung có nghĩa là dự toán tăng thêm (zhuījiā yùsuàn )

追加预算 tiếng trung có nghĩa là dự toán tăng thêm (zhuījiā yùsuàn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Kế toán.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế.

dự toán tăng thêm (zhuījiā yùsuàn ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 追加预算 .

Ý nghĩa – Giải thích

追加预算 tiếng trung nghĩa là dự toán tăng thêm (zhuījiā yùsuàn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Kế toán..

Đây là cách dùng 追加预算 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế 追加预算 tiếng trung là gì? (hay giải thích dự toán tăng thêm (zhuījiā yùsuàn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Kế toán. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 追加预算 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 追加预算 tiếng trung / dự toán tăng thêm (zhuījiā yùsuàn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Kế toán.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 追加预算 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 追加预算 tiếng trung là gì?.

Read More:   地主 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
Back to top button