违禁物品 tiếng trung là gì?

Rate this post

违禁物品 tiếng trung là gì?

违禁物品 tiếng trung có nghĩa là hàng cấm (wéijìn wùpǐn )

违禁物品 tiếng trung có nghĩa là hàng cấm (wéijìn wùpǐn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hải quan.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Nghề nghiệp.

hàng cấm (wéijìn wùpǐn ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 违禁物品 .

Ý nghĩa – Giải thích

违禁物品 tiếng trung nghĩa là hàng cấm (wéijìn wùpǐn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hải quan..

Đây là cách dùng 违禁物品 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Nghề nghiệp 违禁物品 tiếng trung là gì? (hay giải thích hàng cấm (wéijìn wùpǐn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hải quan. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 违禁物品 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 违禁物品 tiếng trung / hàng cấm (wéijìn wùpǐn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hải quan.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 违禁物品 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 违禁物品 tiếng trung là gì?.

Read More:   以小人之心度君子之腹 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
Back to top button