进口方式 tiếng trung là gì?

Rate this post

进口方式 tiếng trung là gì?

进口方式 tiếng trung có nghĩa là phương thức nhập khẩu (jìnkǒu fāngshì )

进口方式 tiếng trung có nghĩa là phương thức nhập khẩu (jìnkǒu fāngshì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Ngoại thương.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế tài chính.

phương thức nhập khẩu (jìnkǒu fāngshì ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 进口方式 .

Ý nghĩa – Giải thích

进口方式 tiếng trung nghĩa là phương thức nhập khẩu (jìnkǒu fāngshì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Ngoại thương..

Đây là cách dùng 进口方式 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế tài chính 进口方式 tiếng trung là gì? (hay giải thích phương thức nhập khẩu (jìnkǒu fāngshì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Ngoại thương. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 进口方式 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 进口方式 tiếng trung / phương thức nhập khẩu (jìnkǒu fāngshì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Ngoại thương.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   Front door step

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 进口方式 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 进口方式 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
Back to top button