跳跃剪辑 tiếng trung là gì?

Rate this post

跳跃剪辑 tiếng trung là gì?

跳跃剪辑 tiếng trung có nghĩa là cắt nhảy cắt cảnh đột ngột (tiàoyuè jiǎnjí )

跳跃剪辑 tiếng trung có nghĩa là cắt nhảy cắt cảnh đột ngột (tiàoyuè jiǎnjí ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Điện ảnh.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Nghệ thuật.

cắt nhảy cắt cảnh đột ngột (tiàoyuè jiǎnjí ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 跳跃剪辑 .

Ý nghĩa – Giải thích

跳跃剪辑 tiếng trung nghĩa là cắt nhảy cắt cảnh đột ngột (tiàoyuè jiǎnjí ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Điện ảnh..

Đây là cách dùng 跳跃剪辑 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Nghệ thuật 跳跃剪辑 tiếng trung là gì? (hay giải thích cắt nhảy cắt cảnh đột ngột (tiàoyuè jiǎnjí ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Điện ảnh. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 跳跃剪辑 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 跳跃剪辑 tiếng trung / cắt nhảy cắt cảnh đột ngột (tiàoyuè jiǎnjí ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Điện ảnh.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   Driver side rear door latch

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 跳跃剪辑 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 跳跃剪辑 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
Back to top button