路基 tiếng trung là gì?

Rate this post

路基 tiếng trung là gì?

路基 tiếng trung có nghĩa là nền đường cơ sở hạ tầng đường sắt (lùjī )

路基 tiếng trung có nghĩa là nền đường cơ sở hạ tầng đường sắt (lùjī ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Ga tàu hỏa.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giao thông.

nền đường cơ sở hạ tầng đường sắt (lùjī ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 路基 .

Ý nghĩa – Giải thích

路基 tiếng trung nghĩa là nền đường cơ sở hạ tầng đường sắt (lùjī ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Ga tàu hỏa..

Đây là cách dùng 路基 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giao thông 路基 tiếng trung là gì? (hay giải thích nền đường cơ sở hạ tầng đường sắt (lùjī ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Ga tàu hỏa. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 路基 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 路基 tiếng trung / nền đường cơ sở hạ tầng đường sắt (lùjī ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Ga tàu hỏa.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Native API

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 路基 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 路基 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
Back to top button