趴下 là gì?

Rate this post

趴下 là gì?

趴下 có nghĩa là (pā xià ) bổ nhoài

趴下 có nghĩa là (pā xià ) bổ nhoài.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

(pā xià ) bổ nhoài Tiếng Trung là gì?

bổ nhoài Tiếng Trung có nghĩa là 趴下.

Ý nghĩa – Giải thích

趴下 nghĩa là (pā xià ) bổ nhoài.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp..

Đây là cách dùng 趴下. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại 趴下 là gì? (hay giải thích (pā xià ) bổ nhoài.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 趴下 là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 趴下 / (pā xià ) bổ nhoài.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 趴下 là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 趴下 là gì? .

Read More:   달걀 tiếng hàn là gì?
Back to top button