起辉器 tiếng trung là gì?

Rate this post

起辉器 tiếng trung là gì?

起辉器 tiếng trung có nghĩa là chuột đèn (qǐ huī qì )

起辉器 tiếng trung có nghĩa là chuột đèn (qǐ huī qì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Kỹ thuật tổng hợp.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật.

chuột đèn (qǐ huī qì ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 起辉器 .

Ý nghĩa – Giải thích

起辉器 tiếng trung nghĩa là chuột đèn (qǐ huī qì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Kỹ thuật tổng hợp..

Đây là cách dùng 起辉器 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật 起辉器 tiếng trung là gì? (hay giải thích chuột đèn (qǐ huī qì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Kỹ thuật tổng hợp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 起辉器 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 起辉器 tiếng trung / chuột đèn (qǐ huī qì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Kỹ thuật tổng hợp.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   Montage

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 起辉器 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 起辉器 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
Back to top button