谬赞 là gì?

Rate this post

谬赞 là gì?

谬赞 có nghĩa là (miù zàn ) quá khen

谬赞 có nghĩa là (miù zàn ) quá khen.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

(miù zàn ) quá khen Tiếng Trung là gì?

quá khen Tiếng Trung có nghĩa là 谬赞.

Ý nghĩa – Giải thích

谬赞 nghĩa là (miù zàn ) quá khen.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp..

Đây là cách dùng 谬赞. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại 谬赞 là gì? (hay giải thích (miù zàn ) quá khen.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 谬赞 là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 谬赞 / (miù zàn ) quá khen.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 谬赞 là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 谬赞 là gì? .

Read More:   Metal support
Check Also
Close
Back to top button