证券的附签 tiếng trung là gì?

Rate this post

证券的附签 tiếng trung là gì?

证券的附签 tiếng trung có nghĩa là phiếu bảo chứng (zhèngquàn de fù qiān )

证券的附签 tiếng trung có nghĩa là phiếu bảo chứng (zhèngquàn de fù qiān ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Chứng khoán và cổ phiếu.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế tài chính.

phiếu bảo chứng (zhèngquàn de fù qiān ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 证券的附签 .

Ý nghĩa – Giải thích

证券的附签 tiếng trung nghĩa là phiếu bảo chứng (zhèngquàn de fù qiān ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Chứng khoán và cổ phiếu..

Đây là cách dùng 证券的附签 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế tài chính 证券的附签 tiếng trung là gì? (hay giải thích phiếu bảo chứng (zhèngquàn de fù qiān ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Chứng khoán và cổ phiếu. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 证券的附签 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 证券的附签 tiếng trung / phiếu bảo chứng (zhèngquàn de fù qiān ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Chứng khoán và cổ phiếu.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   One-way clutch

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 证券的附签 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 证券的附签 tiếng trung là gì?.

Back to top button