记过 tiếng trung là gì?

Rate this post

记过 tiếng trung là gì?

记过 tiếng trung có nghĩa là ghi lỗi (jìguò )

记过 tiếng trung có nghĩa là ghi lỗi (jìguò ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Cơ cấu quản lý nhà máy.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Xã hội.

ghi lỗi (jìguò ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 记过 .

Ý nghĩa – Giải thích

记过 tiếng trung nghĩa là ghi lỗi (jìguò ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Cơ cấu quản lý nhà máy..

Đây là cách dùng 记过 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Xã hội 记过 tiếng trung là gì? (hay giải thích ghi lỗi (jìguò ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Cơ cấu quản lý nhà máy. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 记过 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 记过 tiếng trung / ghi lỗi (jìguò ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Cơ cấu quản lý nhà máy.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 记过 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 记过 tiếng trung là gì?.

Read More:   Multifunction electronic control module
Check Also
Close
Back to top button