譜面台 tiếng nhật là gì?

Rate this post

譜面台 tiếng nhật là gì?

譜面台 tiếng nhật có nghĩa là giá để bản nhạc

譜面台 tiếng nhật có nghĩa là giá để bản nhạc.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Âm nhạc.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Nghệ thuật.

giá để bản nhạc Tiếng Nhật là gì?

giá để bản nhạc Tiếng Nhật có nghĩa là 譜面台 .

Ý nghĩa – Giải thích

譜面台 tiếng nhật nghĩa là giá để bản nhạc.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Âm nhạc..

Đây là cách dùng 譜面台 tiếng nhật. Đây là một thuật ngữ Tiếng Nhật chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Nghệ thuật 譜面台 tiếng nhật là gì? (hay giải thích giá để bản nhạc.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Âm nhạc. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 譜面台 tiếng nhật là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 譜面台 tiếng nhật / giá để bản nhạc.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Âm nhạc.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 譜面台 tiếng nhật là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 譜面台 tiếng nhật là gì?.

Read More:   Dressing mull
Check Also
Close
Back to top button