言必三思 là gì?

Rate this post

言必三思 là gì?

言必三思 có nghĩa là (yán bì sān sī ) Ăn có nhai,nói có nghĩ

言必三思 có nghĩa là (yán bì sān sī ) Ăn có nhai,nói có nghĩ.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

(yán bì sān sī ) Ăn có nhai,nói có nghĩ Tiếng Trung là gì?

Ăn có nhai,nói có nghĩ Tiếng Trung có nghĩa là 言必三思.

Ý nghĩa – Giải thích

言必三思 nghĩa là (yán bì sān sī ) Ăn có nhai,nói có nghĩ.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp..

Đây là cách dùng 言必三思. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại 言必三思 là gì? (hay giải thích (yán bì sān sī ) Ăn có nhai,nói có nghĩ.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 言必三思 là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 言必三思 / (yán bì sān sī ) Ăn có nhai,nói có nghĩ.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   Brake pedal cross-shaft

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 言必三思 là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 言必三思 là gì? .

Check Also
Close
Back to top button