触边 到达终点 tiếng trung là gì?

Rate this post

触边 到达终点 tiếng trung là gì?

触边 到达终点 tiếng trung có nghĩa là chạm đích đến đích (chù biān dàodá zhōngdiǎn )

触边 到达终点 tiếng trung có nghĩa là chạm đích đến đích (chù biān dàodá zhōngdiǎn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Thể thao dưới nước.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Thể thao.

chạm đích đến đích (chù biān dàodá zhōngdiǎn ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 触边 到达终点 .

Ý nghĩa – Giải thích

触边 到达终点 tiếng trung nghĩa là chạm đích đến đích (chù biān dàodá zhōngdiǎn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Thể thao dưới nước..

Đây là cách dùng 触边 到达终点 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Thể thao 触边 到达终点 tiếng trung là gì? (hay giải thích chạm đích đến đích (chù biān dàodá zhōngdiǎn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Thể thao dưới nước. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 触边 到达终点 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 触边 到达终点 tiếng trung / chạm đích đến đích (chù biān dàodá zhōngdiǎn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Thể thao dưới nước.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Truing dressing

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 触边 到达终点 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 触边 到达终点 tiếng trung là gì?.

Back to top button