解说者 tiếng trung là gì?

Rate this post

解说者 tiếng trung là gì?

解说者 tiếng trung có nghĩa là người thuyết minh (jiěshuō zhě )

解说者 tiếng trung có nghĩa là người thuyết minh (jiěshuō zhě ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Điện ảnh.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Nghệ thuật.

người thuyết minh (jiěshuō zhě ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 解说者 .

Ý nghĩa – Giải thích

解说者 tiếng trung nghĩa là người thuyết minh (jiěshuō zhě ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Điện ảnh..

Đây là cách dùng 解说者 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Nghệ thuật 解说者 tiếng trung là gì? (hay giải thích người thuyết minh (jiěshuō zhě ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Điện ảnh. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 解说者 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 解说者 tiếng trung / người thuyết minh (jiěshuō zhě ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Điện ảnh.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 解说者 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 解说者 tiếng trung là gì?.

Read More:   军长 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
Back to top button