西瓜 tiếng trung là gì?

Rate this post

西瓜 tiếng trung là gì?

西瓜 tiếng trung có nghĩa là dưa hấu (xīguā )

西瓜 tiếng trung có nghĩa là dưa hấu (xīguā ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hoa quả.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Ẩm thực.

dưa hấu (xīguā ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 西瓜 .

Ý nghĩa – Giải thích

西瓜 tiếng trung nghĩa là dưa hấu (xīguā ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hoa quả..

Đây là cách dùng 西瓜 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Ẩm thực 西瓜 tiếng trung là gì? (hay giải thích dưa hấu (xīguā ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hoa quả. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 西瓜 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 西瓜 tiếng trung / dưa hấu (xīguā ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hoa quả.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 西瓜 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 西瓜 tiếng trung là gì?.

Read More:   Injection pressure sensor
Check Also
Close
Back to top button