被剥削者 là gì?

Rate this post

被剥削者 là gì?

被剥削者 có nghĩa là (bèi bāo xuē zhě ) Bò sữa

被剥削者 có nghĩa là (bèi bāo xuē zhě ) Bò sữa.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

(bèi bāo xuē zhě ) Bò sữa Tiếng Trung là gì?

Bò sữa Tiếng Trung có nghĩa là 被剥削者.

Ý nghĩa – Giải thích

被剥削者 nghĩa là (bèi bāo xuē zhě ) Bò sữa.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp..

Đây là cách dùng 被剥削者. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại 被剥削者 là gì? (hay giải thích (bèi bāo xuē zhě ) Bò sữa.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 被剥削者 là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 被剥削者 / (bèi bāo xuē zhě ) Bò sữa.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 被剥削者 là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 被剥削者 là gì? .

Read More:   Glass yarn
Check Also
Close
  • Machined
Back to top button