袖丈 tiếng nhật là gì?

Rate this post

袖丈 tiếng nhật là gì?

袖丈 tiếng nhật có nghĩa là Dài tay

袖丈 tiếng nhật có nghĩa là Dài tay.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành May mặc.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực May mặc.

Dài tay Tiếng Nhật là gì?

Dài tay Tiếng Nhật có nghĩa là 袖丈 .

Ý nghĩa – Giải thích

袖丈 tiếng nhật nghĩa là Dài tay.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành May mặc..

Đây là cách dùng 袖丈 tiếng nhật. Đây là một thuật ngữ Tiếng Nhật chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ May mặc 袖丈 tiếng nhật là gì? (hay giải thích Dài tay.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành May mặc. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 袖丈 tiếng nhật là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 袖丈 tiếng nhật / Dài tay.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành May mặc.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 袖丈 tiếng nhật là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 袖丈 tiếng nhật là gì?.

Read More:   Name of goods
Check Also
Close
Back to top button