营业执照 tiếng trung là gì?

Rate this post

营业执照 tiếng trung là gì?

营业执照 tiếng trung có nghĩa là giấy phép hành nghề (yíngyè zhízhào )

营业执照 tiếng trung có nghĩa là giấy phép hành nghề (yíngyè zhízhào ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nhập cư.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Xã hội.

giấy phép hành nghề (yíngyè zhízhào ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 营业执照 .

Ý nghĩa – Giải thích

营业执照 tiếng trung nghĩa là giấy phép hành nghề (yíngyè zhízhào ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nhập cư..

Đây là cách dùng 营业执照 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Xã hội 营业执照 tiếng trung là gì? (hay giải thích giấy phép hành nghề (yíngyè zhízhào ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nhập cư. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 营业执照 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 营业执照 tiếng trung / giấy phép hành nghề (yíngyè zhízhào ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nhập cư.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 营业执照 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 营业执照 tiếng trung là gì?.

Read More:    h- beam
Check Also
Close
Back to top button