莲藕 tiếng trung là gì?

Rate this post

莲藕 tiếng trung là gì?

莲藕 tiếng trung có nghĩa là củ sen (lián ǒu )

莲藕 tiếng trung có nghĩa là củ sen (lián ǒu ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Rau củ.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Ẩm thực.

củ sen (lián ǒu ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 莲藕 .

Ý nghĩa – Giải thích

莲藕 tiếng trung nghĩa là củ sen (lián ǒu ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Rau củ..

Đây là cách dùng 莲藕 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Ẩm thực 莲藕 tiếng trung là gì? (hay giải thích củ sen (lián ǒu ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Rau củ. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 莲藕 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 莲藕 tiếng trung / củ sen (lián ǒu ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Rau củ.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 莲藕 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 莲藕 tiếng trung là gì?.

Read More:   Display grade
Check Also
Close
Back to top button