草を打って蛇を驚かす Tiếng Nhật là gì?

Rate this post

草を打って蛇を驚かす Tiếng Nhật là gì?

草を打って蛇を驚かす Tiếng Nhật có nghĩa là Trực dịch: “Động cỏ làm rắn hoảng”

草を打って蛇を驚かす Tiếng Nhật có nghĩa là Trực dịch: “Động cỏ làm rắn hoảng”. Giải nghĩa: Có những việc chỉ vô tình làm dẫn đến kết quả bất ngờ, hoặc trừng phạt một người để cảnh cáo những người khác có liên quan.. Thành ngữ/cách nói tương đương trong tiếng Việt: “Đánh rắn động cỏ” .. . (Kusa wo utte Hebi wo odorokasu).
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực .

Trực dịch: “Động cỏ làm rắn hoảng” Tiếng Nhật là gì?

Trực dịch: “Động cỏ làm rắn hoảng” Tiếng Nhật có nghĩa là 草を打って蛇を驚かす Tiếng Nhật.

Ý nghĩa – Giải thích

草を打って蛇を驚かす Tiếng Nhật nghĩa là Trực dịch: “Động cỏ làm rắn hoảng”. Giải nghĩa: Có những việc chỉ vô tình làm dẫn đến kết quả bất ngờ, hoặc trừng phạt một người để cảnh cáo những người khác có liên quan.. Thành ngữ/cách nói tương đương trong tiếng Việt: “Đánh rắn động cỏ” .. . (Kusa wo utte Hebi wo odorokasu)..

Đây là cách dùng 草を打って蛇を驚かす Tiếng Nhật. Đây là một thuật ngữ Tiếng Nhật chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ 草を打って蛇を驚かす Tiếng Nhật là gì? (hay giải thích Trực dịch: “Động cỏ làm rắn hoảng”. Giải nghĩa: Có những việc chỉ vô tình làm dẫn đến kết quả bất ngờ, hoặc trừng phạt một người để cảnh cáo những người khác có liên quan.. Thành ngữ/cách nói tương đương trong tiếng Việt: “Đánh rắn động cỏ” .. . (Kusa wo utte Hebi wo odorokasu). nghĩa là gì?) . Định nghĩa 草を打って蛇を驚かす Tiếng Nhật là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 草を打って蛇を驚かす Tiếng Nhật / Trực dịch: “Động cỏ làm rắn hoảng”. Giải nghĩa: Có những việc chỉ vô tình làm dẫn đến kết quả bất ngờ, hoặc trừng phạt một người để cảnh cáo những người khác có liên quan.. Thành ngữ/cách nói tương đương trong tiếng Việt: “Đánh rắn động cỏ” .. . (Kusa wo utte Hebi wo odorokasu).. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   https://Website của chúng tôi/fa-dian-ji-shi-ci-bao-hu-tieng-trung-la-gi/

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 草を打って蛇を驚かす Tiếng Nhật là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 草を打って蛇を驚かす Tiếng Nhật là gì?.

Check Also
Close
Back to top button