茶杯 tiếng trung là gì?

Rate this post

茶杯 tiếng trung là gì?

茶杯 tiếng trung có nghĩa là ly uống trà tách trà (chábēi )

茶杯 tiếng trung có nghĩa là ly uống trà tách trà (chábēi ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nhà bếp.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Ẩm thực.

ly uống trà tách trà (chábēi ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 茶杯 .

Ý nghĩa – Giải thích

茶杯 tiếng trung nghĩa là ly uống trà tách trà (chábēi ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nhà bếp..

Đây là cách dùng 茶杯 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Ẩm thực 茶杯 tiếng trung là gì? (hay giải thích ly uống trà tách trà (chábēi ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nhà bếp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 茶杯 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 茶杯 tiếng trung / ly uống trà tách trà (chábēi ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nhà bếp.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 茶杯 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 茶杯 tiếng trung là gì?.

Read More:   https://Website của chúng tôi/move-off-tieng-anh-ky-thuat-o-to/
Back to top button