茶(ちゃcha) tiếng nhật là gì?

Rate this post

茶(ちゃcha) tiếng nhật là gì?

茶(ちゃcha) tiếng nhật có nghĩa là trà

茶(ちゃcha) tiếng nhật có nghĩa là trà.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Nhà hàng.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Du lịch.

trà Tiếng Nhật là gì?

trà Tiếng Nhật có nghĩa là 茶(ちゃcha) .

Ý nghĩa – Giải thích

茶(ちゃcha) tiếng nhật nghĩa là trà.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Nhà hàng..

Đây là cách dùng 茶(ちゃcha) tiếng nhật. Đây là một thuật ngữ Tiếng Nhật chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Du lịch 茶(ちゃcha) tiếng nhật là gì? (hay giải thích trà.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Nhà hàng. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 茶(ちゃcha) tiếng nhật là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 茶(ちゃcha) tiếng nhật / trà.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Nhà hàng.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 茶(ちゃcha) tiếng nhật là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 茶(ちゃcha) tiếng nhật là gì?.

Read More:   Ball bearing puller
Back to top button