花红 tiếng trung là gì?

Rate this post

花红 tiếng trung là gì?

花红 tiếng trung có nghĩa là táo dại (huāhóng )

花红 tiếng trung có nghĩa là táo dại (huāhóng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hoa quả.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Ẩm thực.

táo dại (huāhóng ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 花红 .

Ý nghĩa – Giải thích

花红 tiếng trung nghĩa là táo dại (huāhóng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hoa quả..

Đây là cách dùng 花红 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Ẩm thực 花红 tiếng trung là gì? (hay giải thích táo dại (huāhóng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hoa quả. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 花红 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 花红 tiếng trung / táo dại (huāhóng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hoa quả.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 花红 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 花红 tiếng trung là gì?.

Read More:   Connection Fitting (n)
Check Also
Close
Back to top button