花篮 tiếng trung là gì?

Rate this post

花篮 tiếng trung là gì?

花篮 tiếng trung có nghĩa là giỏ hoa lẵng hoa (huālán )

花篮 tiếng trung có nghĩa là giỏ hoa lẵng hoa (huālán ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hoa.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Hoa.

giỏ hoa lẵng hoa (huālán ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 花篮 .

Ý nghĩa – Giải thích

花篮 tiếng trung nghĩa là giỏ hoa lẵng hoa (huālán ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hoa..

Đây là cách dùng 花篮 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Hoa 花篮 tiếng trung là gì? (hay giải thích giỏ hoa lẵng hoa (huālán ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hoa. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 花篮 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 花篮 tiếng trung / giỏ hoa lẵng hoa (huālán ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hoa.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 花篮 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 花篮 tiếng trung là gì?.

Read More:   Positive camber
Back to top button