船员 tiếng trung là gì?

Rate this post

船员 tiếng trung là gì?

船员 tiếng trung có nghĩa là thuyền viên (chuányuán )

船员 tiếng trung có nghĩa là thuyền viên (chuányuán ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bến tàu thủy.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giao thông.

thuyền viên (chuányuán ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 船员 .

Ý nghĩa – Giải thích

船员 tiếng trung nghĩa là thuyền viên (chuányuán ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bến tàu thủy..

Đây là cách dùng 船员 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giao thông 船员 tiếng trung là gì? (hay giải thích thuyền viên (chuányuán ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bến tàu thủy. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 船员 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 船员 tiếng trung / thuyền viên (chuányuán ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bến tàu thủy.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 船员 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 船员 tiếng trung là gì?.

Read More:   Scissor jack
Check Also
Close
  • Testing
Back to top button