航班正点 tiếng trung là gì?

Rate this post

航班正点 tiếng trung là gì?

航班正点 tiếng trung có nghĩa là chuyển hướng bay đúng giờ (hángbān zhèngdiǎn )

航班正点 tiếng trung có nghĩa là chuyển hướng bay đúng giờ (hángbān zhèngdiǎn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Sân bay.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giao thông.

chuyển hướng bay đúng giờ (hángbān zhèngdiǎn ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 航班正点 .

Ý nghĩa – Giải thích

航班正点 tiếng trung nghĩa là chuyển hướng bay đúng giờ (hángbān zhèngdiǎn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Sân bay..

Đây là cách dùng 航班正点 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giao thông 航班正点 tiếng trung là gì? (hay giải thích chuyển hướng bay đúng giờ (hángbān zhèngdiǎn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Sân bay. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 航班正点 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 航班正点 tiếng trung / chuyển hướng bay đúng giờ (hángbān zhèngdiǎn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Sân bay.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   电排字机 tiếng trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 航班正点 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 航班正点 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
  • Bronze
Back to top button