舞会 tiếng trung là gì?

Rate this post

舞会 tiếng trung là gì?

舞会 tiếng trung có nghĩa là vũ hội (wǔhuì )

舞会 tiếng trung có nghĩa là vũ hội (wǔhuì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Trò chơi và giải trí.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Nghệ thuật.

vũ hội (wǔhuì ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 舞会 .

Ý nghĩa – Giải thích

舞会 tiếng trung nghĩa là vũ hội (wǔhuì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Trò chơi và giải trí..

Đây là cách dùng 舞会 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Nghệ thuật 舞会 tiếng trung là gì? (hay giải thích vũ hội (wǔhuì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Trò chơi và giải trí. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 舞会 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 舞会 tiếng trung / vũ hội (wǔhuì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Trò chơi và giải trí.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 舞会 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 舞会 tiếng trung là gì?.

Read More:   Assembly
Check Also
Close
Back to top button