自动伸缩梯 tiếng trung là gì?

Rate this post

自动伸缩梯 tiếng trung là gì?

自动伸缩梯 tiếng trung có nghĩa là thang kéo dài tự động (zìdòng shēnsuō tī )

自动伸缩梯 tiếng trung có nghĩa là thang kéo dài tự động (zìdòng shēnsuō tī ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Phòng cháy chữa cháy.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật.

thang kéo dài tự động (zìdòng shēnsuō tī ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 自动伸缩梯 .

Ý nghĩa – Giải thích

自动伸缩梯 tiếng trung nghĩa là thang kéo dài tự động (zìdòng shēnsuō tī ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Phòng cháy chữa cháy..

Đây là cách dùng 自动伸缩梯 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật 自动伸缩梯 tiếng trung là gì? (hay giải thích thang kéo dài tự động (zìdòng shēnsuō tī ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Phòng cháy chữa cháy. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 自动伸缩梯 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 自动伸缩梯 tiếng trung / thang kéo dài tự động (zìdòng shēnsuō tī ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Phòng cháy chữa cháy.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Color abrasion

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 自动伸缩梯 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 自动伸缩梯 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
Back to top button