腰掛け tiếng nhật là gì?

Rate this post

腰掛け tiếng nhật là gì?

腰掛け tiếng nhật có nghĩa là Cái ghế dựa, chỗ để lưng

腰掛け tiếng nhật có nghĩa là Cái ghế dựa, chỗ để lưng.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Xây dựng.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Xây dựng.

Cái ghế dựa, chỗ để lưng Tiếng Nhật là gì?

Cái ghế dựa, chỗ để lưng Tiếng Nhật có nghĩa là 腰掛け .

Ý nghĩa – Giải thích

腰掛け tiếng nhật nghĩa là Cái ghế dựa, chỗ để lưng.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Xây dựng..

Đây là cách dùng 腰掛け tiếng nhật. Đây là một thuật ngữ Tiếng Nhật chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Xây dựng 腰掛け tiếng nhật là gì? (hay giải thích Cái ghế dựa, chỗ để lưng.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Xây dựng. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 腰掛け tiếng nhật là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 腰掛け tiếng nhật / Cái ghế dựa, chỗ để lưng.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Xây dựng.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   ふなづみしょるい tiếng nhật là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 腰掛け tiếng nhật là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 腰掛け tiếng nhật là gì?.

Check Also
Close
Back to top button