腋窝 tiếng trung là gì?

Rate this post

腋窝 tiếng trung là gì?

腋窝 tiếng trung có nghĩa là nách (yèwō )

腋窝 tiếng trung có nghĩa là nách (yèwō ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bộ phận cơ thể.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Sức khỏe.

nách (yèwō ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 腋窝 .

Ý nghĩa – Giải thích

腋窝 tiếng trung nghĩa là nách (yèwō ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bộ phận cơ thể..

Đây là cách dùng 腋窝 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Sức khỏe 腋窝 tiếng trung là gì? (hay giải thích nách (yèwō ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bộ phận cơ thể. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 腋窝 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 腋窝 tiếng trung / nách (yèwō ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bộ phận cơ thể.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 腋窝 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 腋窝 tiếng trung là gì?.

Read More:   Typewriter ribbon
Check Also
Close
Back to top button