胶鞋 tiếng trung là gì?

Rate this post

胶鞋 tiếng trung là gì?

胶鞋 tiếng trung có nghĩa là giày cao su (jiāoxié )

胶鞋 tiếng trung có nghĩa là giày cao su (jiāoxié ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Giày dép.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Thời trang.

giày cao su (jiāoxié ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 胶鞋 .

Ý nghĩa – Giải thích

胶鞋 tiếng trung nghĩa là giày cao su (jiāoxié ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Giày dép..

Đây là cách dùng 胶鞋 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Thời trang 胶鞋 tiếng trung là gì? (hay giải thích giày cao su (jiāoxié ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Giày dép. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 胶鞋 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 胶鞋 tiếng trung / giày cao su (jiāoxié ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Giày dép.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 胶鞋 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 胶鞋 tiếng trung là gì?.

Read More:   Driver side rear door ajar switch
Check Also
Close
  • Pressure
Back to top button