胭脂红色 tiếng trung là gì?

Rate this post

胭脂红色 tiếng trung là gì?

胭脂红色 tiếng trung có nghĩa là màu son đỏ (yānzhī hóng sè )

胭脂红色 tiếng trung có nghĩa là màu son đỏ (yānzhī hóng sè ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Màu sắc.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

màu son đỏ (yānzhī hóng sè ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 胭脂红色 .

Ý nghĩa – Giải thích

胭脂红色 tiếng trung nghĩa là màu son đỏ (yānzhī hóng sè ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Màu sắc..

Đây là cách dùng 胭脂红色 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại 胭脂红色 tiếng trung là gì? (hay giải thích màu son đỏ (yānzhī hóng sè ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Màu sắc. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 胭脂红色 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 胭脂红色 tiếng trung / màu son đỏ (yānzhī hóng sè ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Màu sắc.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   Mechanical surface treatment

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 胭脂红色 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 胭脂红色 tiếng trung là gì?.

Back to top button