背景 tiếng trung là gì?

Rate this post

背景 tiếng trung là gì?

背景 tiếng trung có nghĩa là nền background (bèijǐng )

背景 tiếng trung có nghĩa là nền background (bèijǐng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Photoshop.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Công nghệ thông tin.

nền background (bèijǐng ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 背景 .

Ý nghĩa – Giải thích

背景 tiếng trung nghĩa là nền background (bèijǐng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Photoshop..

Đây là cách dùng 背景 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Công nghệ thông tin 背景 tiếng trung là gì? (hay giải thích nền background (bèijǐng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Photoshop. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 背景 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 背景 tiếng trung / nền background (bèijǐng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Photoshop.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 背景 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 背景 tiếng trung là gì?.

Read More:   Standard equipment
Check Also
Close
Back to top button