肥皂盒 tiếng trung là gì?

Rate this post

肥皂盒 tiếng trung là gì?

肥皂盒 tiếng trung có nghĩa là hộp đựng xà phòng (féizào hé )

肥皂盒 tiếng trung có nghĩa là hộp đựng xà phòng (féizào hé ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Mỹ phẩm gia dụng.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Mỹ phẩm.

hộp đựng xà phòng (féizào hé ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 肥皂盒 .

Ý nghĩa – Giải thích

肥皂盒 tiếng trung nghĩa là hộp đựng xà phòng (féizào hé ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Mỹ phẩm gia dụng..

Đây là cách dùng 肥皂盒 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Mỹ phẩm 肥皂盒 tiếng trung là gì? (hay giải thích hộp đựng xà phòng (féizào hé ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Mỹ phẩm gia dụng. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 肥皂盒 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 肥皂盒 tiếng trung / hộp đựng xà phòng (féizào hé ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Mỹ phẩm gia dụng.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   Preheater system

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 肥皂盒 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 肥皂盒 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
  • Ledger
Back to top button