耗材 là gì?

Rate this post

耗材 là gì?

耗材 có nghĩa là (hào cái ) vật tư tiêu hao

耗材 có nghĩa là (hào cái ) vật tư tiêu hao.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

(hào cái ) vật tư tiêu hao Tiếng Trung là gì?

vật tư tiêu hao Tiếng Trung có nghĩa là 耗材.

Ý nghĩa – Giải thích

耗材 nghĩa là (hào cái ) vật tư tiêu hao.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp..

Đây là cách dùng 耗材. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại 耗材 là gì? (hay giải thích (hào cái ) vật tư tiêu hao.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 耗材 là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 耗材 / (hào cái ) vật tư tiêu hao.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 耗材 là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 耗材 là gì? .

Read More:   山竹 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
Back to top button