美容 tiếng trung là gì?

Rate this post

美容 tiếng trung là gì?

美容 tiếng trung có nghĩa là mỹ phẩm (měiróng )

美容 tiếng trung có nghĩa là mỹ phẩm (měiróng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Internet.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Công nghệ thông tin.

mỹ phẩm (měiróng ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 美容 .

Ý nghĩa – Giải thích

美容 tiếng trung nghĩa là mỹ phẩm (měiróng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Internet..

Đây là cách dùng 美容 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Công nghệ thông tin 美容 tiếng trung là gì? (hay giải thích mỹ phẩm (měiróng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Internet. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 美容 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 美容 tiếng trung / mỹ phẩm (měiróng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Internet.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 美容 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 美容 tiếng trung là gì?.

Read More:   开口扳手 tiếng trung là gì?
Back to top button