缩微胶卷 tiếng trung là gì?

Rate this post

缩微胶卷 tiếng trung là gì?

缩微胶卷 tiếng trung có nghĩa là vi phim micro phim (suōwéi jiāojuǎn )

缩微胶卷 tiếng trung có nghĩa là vi phim micro phim (suōwéi jiāojuǎn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Máy ảnh.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Đồ điện.

vi phim micro phim (suōwéi jiāojuǎn ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 缩微胶卷 .

Ý nghĩa – Giải thích

缩微胶卷 tiếng trung nghĩa là vi phim micro phim (suōwéi jiāojuǎn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Máy ảnh..

Đây là cách dùng 缩微胶卷 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Đồ điện 缩微胶卷 tiếng trung là gì? (hay giải thích vi phim micro phim (suōwéi jiāojuǎn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Máy ảnh. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 缩微胶卷 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 缩微胶卷 tiếng trung / vi phim micro phim (suōwéi jiāojuǎn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Máy ảnh.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 缩微胶卷 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 缩微胶卷 tiếng trung là gì?.

Read More:   Align
Check Also
Close
Back to top button