纺织机械工业 tiếng trung là gì?

Rate this post

纺织机械工业 tiếng trung là gì?

纺织机械工业 tiếng trung có nghĩa là công nghiệp máy dệt (fǎngzhī jīxiè gōngyè )

纺织机械工业 tiếng trung có nghĩa là công nghiệp máy dệt (fǎngzhī jīxiè gōngyè ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Loại hình công nghiệp.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Nghề nghiệp.

công nghiệp máy dệt (fǎngzhī jīxiè gōngyè ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 纺织机械工业 .

Ý nghĩa – Giải thích

纺织机械工业 tiếng trung nghĩa là công nghiệp máy dệt (fǎngzhī jīxiè gōngyè ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Loại hình công nghiệp..

Đây là cách dùng 纺织机械工业 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Nghề nghiệp 纺织机械工业 tiếng trung là gì? (hay giải thích công nghiệp máy dệt (fǎngzhī jīxiè gōngyè ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Loại hình công nghiệp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 纺织机械工业 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 纺织机械工业 tiếng trung / công nghiệp máy dệt (fǎngzhī jīxiè gōngyè ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Loại hình công nghiệp.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   jump ship Tiếng Anh là gì?

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 纺织机械工业 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 纺织机械工业 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
Back to top button