纸桥郡 tiếng trung là gì?

Rate this post

纸桥郡 tiếng trung là gì?

纸桥郡 tiếng trung có nghĩa là quận cầu giấy (zhǐ qiáo jùn )

纸桥郡 tiếng trung có nghĩa là quận cầu giấy (zhǐ qiáo jùn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Quận huyện ở Hà Nội.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Địa danh.

quận cầu giấy (zhǐ qiáo jùn ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 纸桥郡 .

Ý nghĩa – Giải thích

纸桥郡 tiếng trung nghĩa là quận cầu giấy (zhǐ qiáo jùn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Quận huyện ở Hà Nội..

Đây là cách dùng 纸桥郡 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Địa danh 纸桥郡 tiếng trung là gì? (hay giải thích quận cầu giấy (zhǐ qiáo jùn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Quận huyện ở Hà Nội. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 纸桥郡 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 纸桥郡 tiếng trung / quận cầu giấy (zhǐ qiáo jùn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Quận huyện ở Hà Nội.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   https://Website của chúng tôi/retard-tieng-anh-giay-da-may-mac/

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 纸桥郡 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 纸桥郡 tiếng trung là gì?.

Back to top button