纸尿裤 tiếng trung là gì?

Rate this post

纸尿裤 tiếng trung là gì?

纸尿裤 tiếng trung có nghĩa là quần bỉm (zhǐniàokù )

纸尿裤 tiếng trung có nghĩa là quần bỉm (zhǐniàokù ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Mỹ phẩm gia dụng.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Mỹ phẩm.

quần bỉm (zhǐniàokù ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 纸尿裤 .

Ý nghĩa – Giải thích

纸尿裤 tiếng trung nghĩa là quần bỉm (zhǐniàokù ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Mỹ phẩm gia dụng..

Đây là cách dùng 纸尿裤 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Mỹ phẩm 纸尿裤 tiếng trung là gì? (hay giải thích quần bỉm (zhǐniàokù ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Mỹ phẩm gia dụng. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 纸尿裤 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 纸尿裤 tiếng trung / quần bỉm (zhǐniàokù ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Mỹ phẩm gia dụng.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 纸尿裤 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 纸尿裤 tiếng trung là gì?.

Read More:   Watermark moare
Check Also
Close
  • up
Back to top button