累退税 tiếng trung là gì?

Rate this post

累退税 tiếng trung là gì?

累退税 tiếng trung có nghĩa là thuế lũy thoái tính thuế lùi lại liên tục (lěi tuìshuì )

累退税 tiếng trung có nghĩa là thuế lũy thoái tính thuế lùi lại liên tục (lěi tuìshuì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hải quan.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Nghề nghiệp.

thuế lũy thoái tính thuế lùi lại liên tục (lěi tuìshuì ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 累退税 .

Ý nghĩa – Giải thích

累退税 tiếng trung nghĩa là thuế lũy thoái tính thuế lùi lại liên tục (lěi tuìshuì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hải quan..

Đây là cách dùng 累退税 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Nghề nghiệp 累退税 tiếng trung là gì? (hay giải thích thuế lũy thoái tính thuế lùi lại liên tục (lěi tuìshuì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hải quan. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 累退税 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 累退税 tiếng trung / thuế lũy thoái tính thuế lùi lại liên tục (lěi tuìshuì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hải quan.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   记忆显示器 tiếng trung là gì?

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 累退税 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 累退税 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
Back to top button