紫茉莉 胭脂花 tiếng trung là gì?

Rate this post

紫茉莉 胭脂花 tiếng trung là gì?

紫茉莉 胭脂花 tiếng trung có nghĩa là hoa phấn bông phấn (zǐ mòlì yānzhī huā )

紫茉莉 胭脂花 tiếng trung có nghĩa là hoa phấn bông phấn (zǐ mòlì yānzhī huā ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hoa.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Hoa.

hoa phấn bông phấn (zǐ mòlì yānzhī huā ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 紫茉莉 胭脂花 .

Ý nghĩa – Giải thích

紫茉莉 胭脂花 tiếng trung nghĩa là hoa phấn bông phấn (zǐ mòlì yānzhī huā ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hoa..

Đây là cách dùng 紫茉莉 胭脂花 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Hoa 紫茉莉 胭脂花 tiếng trung là gì? (hay giải thích hoa phấn bông phấn (zǐ mòlì yānzhī huā ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hoa. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 紫茉莉 胭脂花 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 紫茉莉 胭脂花 tiếng trung / hoa phấn bông phấn (zǐ mòlì yānzhī huā ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hoa.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   せんばんき tiếng nhật là gì?

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 紫茉莉 胭脂花 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 紫茉莉 胭脂花 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
Back to top button