精子 là gì?

Rate this post

精子 là gì?

精子 có nghĩa là (jīng zǐ ) tinh trùng

精子 có nghĩa là (jīng zǐ ) tinh trùng.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Tình dục.

(jīng zǐ ) tinh trùng Tiếng Trung là gì?

tinh trùng Tiếng Trung có nghĩa là 精子.

Ý nghĩa – Giải thích

精子 nghĩa là (jīng zǐ ) tinh trùng.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp..

Đây là cách dùng 精子. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Tình dục 精子 là gì? (hay giải thích (jīng zǐ ) tinh trùng.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 精子 là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 精子 / (jīng zǐ ) tinh trùng.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 精子 là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 精子 là gì? .

Read More:   分段母线 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
Back to top button