粉饼 tiếng trung là gì?

Rate this post

粉饼 tiếng trung là gì?

粉饼 tiếng trung có nghĩa là phấn phủ (fěnbǐng )

粉饼 tiếng trung có nghĩa là phấn phủ (fěnbǐng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Mỹ phẩm gia dụng.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Mỹ phẩm.

phấn phủ (fěnbǐng ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 粉饼 .

Ý nghĩa – Giải thích

粉饼 tiếng trung nghĩa là phấn phủ (fěnbǐng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Mỹ phẩm gia dụng..

Đây là cách dùng 粉饼 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Mỹ phẩm 粉饼 tiếng trung là gì? (hay giải thích phấn phủ (fěnbǐng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Mỹ phẩm gia dụng. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 粉饼 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 粉饼 tiếng trung / phấn phủ (fěnbǐng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Mỹ phẩm gia dụng.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 粉饼 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 粉饼 tiếng trung là gì?.

Read More:   Size scatter
Check Also
Close
Back to top button