算盘 tiếng trung là gì?

Rate this post

算盘 tiếng trung là gì?

算盘 tiếng trung có nghĩa là bàn tính (suànpán )

算盘 tiếng trung có nghĩa là bàn tính (suànpán ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Văn phòng phẩm.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giáo dục.

bàn tính (suànpán ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 算盘 .

Ý nghĩa – Giải thích

算盘 tiếng trung nghĩa là bàn tính (suànpán ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Văn phòng phẩm..

Đây là cách dùng 算盘 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giáo dục 算盘 tiếng trung là gì? (hay giải thích bàn tính (suànpán ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Văn phòng phẩm. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 算盘 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 算盘 tiếng trung / bàn tính (suànpán ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Văn phòng phẩm.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 算盘 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 算盘 tiếng trung là gì?.

Read More:   Fuel injector
Check Also
Close
Back to top button