笔迹鉴定 tiếng trung là gì?

Rate this post

笔迹鉴定 tiếng trung là gì?

笔迹鉴定 tiếng trung có nghĩa là giám định nét chữa (bǐjī jiàndìng )

笔迹鉴定 tiếng trung có nghĩa là giám định nét chữa (bǐjī jiàndìng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hình sự và tội phạm.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Xã hội.

giám định nét chữa (bǐjī jiàndìng ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 笔迹鉴定 .

Ý nghĩa – Giải thích

笔迹鉴定 tiếng trung nghĩa là giám định nét chữa (bǐjī jiàndìng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hình sự và tội phạm..

Đây là cách dùng 笔迹鉴定 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Xã hội 笔迹鉴定 tiếng trung là gì? (hay giải thích giám định nét chữa (bǐjī jiàndìng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hình sự và tội phạm. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 笔迹鉴定 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 笔迹鉴定 tiếng trung / giám định nét chữa (bǐjī jiàndìng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hình sự và tội phạm.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   Diamond

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 笔迹鉴定 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 笔迹鉴定 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
Back to top button