笔记本电池 tiếng trung là gì?

Rate this post

笔记本电池 tiếng trung là gì?

笔记本电池 tiếng trung có nghĩa là pin laptop (bǐjìběn diànchí )

笔记本电池 tiếng trung có nghĩa là pin laptop (bǐjìběn diànchí ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Thiết bị điện tử.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Đồ điện.

pin laptop (bǐjìběn diànchí ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 笔记本电池 .

Ý nghĩa – Giải thích

笔记本电池 tiếng trung nghĩa là pin laptop (bǐjìběn diànchí ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Thiết bị điện tử..

Đây là cách dùng 笔记本电池 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Đồ điện 笔记本电池 tiếng trung là gì? (hay giải thích pin laptop (bǐjìběn diànchí ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Thiết bị điện tử. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 笔记本电池 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 笔记本电池 tiếng trung / pin laptop (bǐjìběn diànchí ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Thiết bị điện tử.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 笔记本电池 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 笔记本电池 tiếng trung là gì?.

Read More:   Sheet metal
Check Also
Close
Back to top button