笋干 tiếng trung là gì?

Rate this post

笋干 tiếng trung là gì?

笋干 tiếng trung có nghĩa là măng khô (sǔn gān)

笋干 tiếng trung có nghĩa là măng khô (sǔn gān).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Rau củ.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Ẩm thực.

măng khô (sǔn gān) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 笋干 .

Ý nghĩa – Giải thích

笋干 tiếng trung nghĩa là măng khô (sǔn gān).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Rau củ..

Đây là cách dùng 笋干 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Ẩm thực 笋干 tiếng trung là gì? (hay giải thích măng khô (sǔn gān).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Rau củ. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 笋干 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 笋干 tiếng trung / măng khô (sǔn gān).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Rau củ.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 笋干 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 笋干 tiếng trung là gì?.

Read More:   Nominal ledger
Check Also
Close
Back to top button